Home » Razvoj

Razvoj

Prema konceptu poslovanja te viziji osnivača razvoj djelatnosti vršimo u dva smjera.

Razvoj


Prvi se odnosi na razvoj zemljišta i ogleda se u kontinuiranom investiranju u proširenje lokacije kao i neprestanom praćenju tržišta i potencijalnih prilika za investiranje u nove lokacije.

Drugi se odnosi na razvoj infrastrukture odnosno razvoj objekata i planiranje iskoristivosti lokacije u vlasništvu kompanije.

Tako smo napravili i urbanistički plan razvoja lokacije koji je proveden i usvojen kod nadležnih institucija što uveliko ubrzava procedure i naš odaziv zahtjevu našeg klijenta.